Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Centrum Usług Społecznych w Adamówce informuje, iż na podstawie art. 29 – 33 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udziela wsparcia uchodźcom zamieszkałym na terenie Gminy Adamówka, którzy legalnie wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., deklarują zamiar pozostania na terytoriom RP oraz zostali wpisani do rejestru PESEL w zakresie:

1. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ – na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583 – wypłata od 10 do 15 dnia każdego miesiąca;


2. ZAPEWNIENIA POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. – posiłek dwudaniowy od dnia złożenia wniosku;


3. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ  przyznane na podstawie art. 31 ww. ustawy – wypłata od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.


4. BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ przyznanej na podstawie art. 32 ww. ustawy – pomoc wg. zgłaszanych potrzeb;

  • ZGŁOSZENIA W ZESPOLE DS. ORGANIZOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH CENTRUM – pokój nr 2 na parterze Urzędu Gminy Adamówka

5. POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – pierwszy transport 4 kwietnia 2022 r.

Udostępnij: