Z działalności Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych w formie opiekuńczo-specjalistycznej

Na terenie gminy Adamówka już od ponad roku funkcjonują trzy Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie opiekuńczo-specjalistycznej w miejscowościach: Adamówka, Majdan Sieniawski oraz Krasne. Placówki świadczą usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI+ Programu Usług Społecznych w Gminie Adamówka realizowanego w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zajęcia w ramach trzech Placówek Wsparcia Dziennego realizowane dla trzech grup 15-sto osobowych (dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat), odbywają się 5 razy w tygodniu – 4 godziny dziennie. Placówki zapewnią wsparcie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin z terenu gminy Adamówka, poprzez wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka, pomocy dziecku w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawie i zajęciach sportowych oraz rozwoju zainteresowań, a także poprzez prowadzenie w zależności od indywidualnych poprzez uczestników zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej oraz socjoterapii.

W minionych tygodniach w Naszych Placówkach odbyły się różnorodne zajęcia zarówno te opiekuńczo-wychowawcze jak i specjalistyczne. Wraz z zbliżającym się początkiem roku szkolnego dla Uczestników PWD wychowawczy zorganizowali „Pożegnania wakacji” podczas których dzieciom i młodzieży zapewniono wielorakie atrakcje m.in.: malowanie twarzy, wspólne zabawy oraz gry („zmaluj coś”, „łowisko wegańskie”), konkurencje sportowe („przeciąganie liny”).

Początek września oznacza powrót do szkoły, ale także symbolizuje zbliżającą się jesień. Uczestnicy PWD wraz z pierwszymi spadającymi, kolorowymi liśćmi postanowili stworzyć własnoręczne arcydzieła związane z nadchodzącą porą roku. Wykonali kompozycje z darów lasu oraz domowej ciastoliny. Zajęcia w PWD to również małe warsztaty kulinarne, gdzie dzieci i młodzież może rozwijać swoje umiejętności, a także wiele się nauczyć.

Placówki Wsparcia Dziennego tworzą wymarzoną przestrzeń do spotkań i nawiązywania relacji wśród dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług społecznych świadczonych w ramach prowadzonych Placówek Wsparcia Dziennego prosimy o kontakt z Panią Anetą Solską – Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych – pokój nr 2 (parter budynku UG Adamówka) Centrum Usług Społecznych – tel. 16 622 90 01 wew. 102.

Udostępnij: