Charytatywny kiermasz ciast dla Poli Matuszek

Charytatywny kiermasz ciast dla Poli Matuszek jako element Organizowania Społeczności Lokalnej w ramach realizowanego projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce serdecznie zaprasza do uczestnictwa w charytatywnym kiermaszu ciast. Celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie nierefundowanej terapii genowej dla cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni Poli Matuszek.

Wskazane wydarzenia odbędą się w dniu 20 listopada 2022 r.:

  • pod kościołem pw. Matki Bożej Królowej Rodziny w Adamówce – godz. 10:30 (po mszy świętej) oraz
  • pod kościołem pw. Judy Tadeusza w Krasnem – godz. 12:00 (po mszy świętej).

Osoby chcące wesprzeć inicjatywę poprzez upieczenie ciasta lub uczestnictwo w kiermaszach proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Brzyską – Organizatorem Społeczności Lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Adamówce, pokój nr 3 (parter budynku UG Adamówka) lub pod nr telefonu: 16 622 90 01 wew. 103.

Zapraszamy!

Udostępnij: