Rodzinny Punkt Wsparcia Specjalistycznego – nie zwlekaj!! Zgłoś się po wsparcie […] do KIPUS!!

Centrum Usług Społecznych w Adamówce od 1 grudnia 2022 r. uruchomiło nową usługę społeczną – RODZINNY PUNKT WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO będący  działaniem z zakresu: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz usług zdrowotnych.

Usługa świadczona będzie w ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI + realizowanego w ramach PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ADAMÓWKA, w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego świadczone będą usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu:

  • WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO,
  • WSPARCIA PEDAGOGICZNEGO,
  • WSPARCIA LOGOPEDYCZNEGO,
  • WSPARCIA PSYCHIATRYCZNEGO,
  • WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO.

Usługi skierowane są do rodzin z dziećmi z terenu gminy Adamówka wyrażających potrzebę wsparcia.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług społecznych świadczonych w ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego proszone są o kontakt
z Panią Anetą Solską – Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych – pokój nr 2 (parter budynku UG Adamówka) Centrum Usług Społecznych w Adamówce – tel. 16 888 96 71.

Udostępnij: