Kwalifikacja do otrzymania w 2023 r. paczek żywnościowych w ramach POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus

Centrum Usług Społecznych w Adamówce prowadzi kwalifikację do otrzymania w 2023 r. paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 Plus.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z PO PŻ Podprogram 2021 Plus proszone są o zgłaszanie się do właściwego  pracownia socjalnego Centrum Usług Społecznych w Adamówce (pokój nr 17 – 1 piętro budynku UG, tel.: 16 888 96 79) w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1 707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Załączniki:

Udostępnij: