Spotkanie autorskie z Panem Janem Kucą nt.: ,,Cmentarzy okresu I wojny światowej”

Organizator Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych w Adamówce zaprasza na spotkanie autorskie z Panem Janem Kucą nt:. ,,Cmentarzy okresu I wojny światowej”. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim, Majdan Sieniawski 91 A.

Spotkanie organizowane jest ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Udostępnij: