Hortensjowa trasa w Adamówce

W ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, którego regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD, Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja” będzie realizowany wniosek pn.: „Hortensjowa trasa w Adamówce” złożony przez grupę nieformalną „Zielono Mi” we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Adamówce.

Celem inicjatywy jest stworzenie przyjaznych miejsc spotkań dla mieszkańców oraz poprawa wizerunku wsi.

Działania realizowane będą przez grupę nieformalną „Zielono Mi”, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Adamówce oraz przez mieszkańców sołectwa Adamówka, którym nie jest obojętny los ich małej Ojczyzny.

Kwota dofinansowania wynosi 6 000,00 zł.

Szczegóły projektu i harmonogramu prac dostępne są u Pani Katarzyny Brzyskiej – Organizatora Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych w Adamówce – tel. 16 888 96 72.

 

Udostępnij: