Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany do końca 2029 r.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Osoby i rodziny, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (kwoty: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiada tutejsze Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Centrum Usług Społecznych w Adamówce, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych Zespołu ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, II piętro budynku UG Adamówka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Realizacja pierwszej edycji Programu FEPŻ – Podprogram 2023 planowana jest w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. 

Dystrybucją żywności i realizacją działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2023 na terenie gminy Adamówka zajmuje się Centrum Usług Społecznych w Adamówce.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu FEPŻ: www.gov.pl, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Udostępnij: