Mikołajkowy charytatywny turniej piłki nożnej w Adamówce

Dnia 3 grudnia br. w ramach organizowania społeczności lokalnej Centrum Usług Społecznych w Adamówce zorganizowało Mikołajkowy charytatywny turniej piłki nożnej na hali sportowej w Adamówce.

Celem organizowanego turnieju była promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnienie wzorców i postaw prozdrowotnych, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego rodzin z dziećmi oraz zachęcenie nie tylko dzieci i młodzieży ale również osób dorosłych do włączenia w życie aktywności fizycznej.

Podczas turnieju rozegrano trzy mecze:

  • Mecz skrzatów dziewczynki kontra chłopcy – zakończony zwycięstwem chłopców.
  • Mecz GKS Majdan Orlik Młodszy kontra rodzice – zakończony zwycięstwem rodziców.
  • Mecz reprezentantów Urzędu Gminy i Centrum Usług Społecznych w Adamówce kontra Ochotnicza Straż Pożarna – zakończony zwycięstwem reprezentantów UG i CUS w Adamówce.

Podczas organizowanego turnieju odbył się charytatywny kiermasz ciast, który przyczynił się do wzmacniania postaw odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, wzbudzenia wśród uczestników turnieju chęci pomagania drugiej osobie oraz uwrażliwienia na potrzeby innych osób. Dochód zebrany z kiermaszu w kwocie 2 260,00 zł  zostanie przeznaczony na wsparcie rodziny w ramach akcji Szlachetna Paczka. Serdecznie dziękujmy wszystkim osobom za okazane wsparcie! Jeśli ktoś jeszcze chciałby wspomóc rodzinę w ramach ww. akcji, do budynku Urzędu Gminy w Adamówce (parter budynku) można dostarczać artykuły spożywcze i środki czystości.

Współorganizatorami Mikołajkowego charytatywnego turnieju piłki nożnej był Urząd Gminy Adamówka, Gminny Klub Sportowy Majdan Sieniawski oraz Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo serdecznie dziękujmy za współorganizację, współpracę i nieocenioną pomoc w ww. przedsięwzięciu.

Udostępnij: