Przyjmowanie wniosków na dodatek osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku wyłącznie w następujących godzinach: od 8ºº do 12ºº.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce informuje iż ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza:

  • 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym takie źródła ogrzewania jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje dodatek podwyższony:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. w Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Adamówka 97, 37-534 Adamówka, pokój Nr 16.

Wnioski można składać także elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, należy jednak pamiętać, że wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

W przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30.06.2024 roku.


Pobierz:

 

Udostępnij: