Śniadanie wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach

Dnia 27 marca br. już po raz kolejny odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości – Pana Edwarda Jarmuziewicza – Wójta Gminy Adamówka, ks. Piotra Piechuty – proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Kolonii Polskiej. W śniadaniu wzięli udział również organizatorzy przedsięwzięcia: Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych wraz z pracownikami Centrum oraz Pan Paweł Graboń – Kierownik DDP wraz z pracownikami DDP.

Ksiądz poświęcił tradycyjne potrawy, które znalazły się na wielkanocnym stole. Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi oraz organizatorami podzielili się jajkiem i złożyli pełne ciepła życzenia. Panowała serdeczna, niemalże rodzinna atmosfera, nie zabrakło powodów do uśmiechu i tematów do dyskusji. Śniadanie wielkanocne, to wspaniała okazja do integracji oraz zacieśniania więzi między Uczestnikami. Takie spotkania dają również możliwość lepszego poznania ich przez przybyłych gości. To pokazuje jak ważnym miejscem dla Seniorów jest Dzienny Dom Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego. Z ogromnym optymizmem patrzymy w przyszłość i oczekujemy następnych okazji do wspólnych spotkań i celebracji.

Udostępnij: