Klub Dziecięcy „Leśna Kraina” w Adamówce dla 14 dzieci – uruchomienie 2 stycznia 2025 r.

Szanowni Rodzice, Mieszkańcy Gminy Adamówka, miło Nam poinformować, iż wniosek Centrum Usług Społecznych w Adamówce w zakresie utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu „MALUCH + 2022-2029” został pozytywnie oceniony – a w związku z tym od  2 stycznia 2025 r. zostanie uruchomiona nowa usługa społeczna w ramach PAKIETU POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI + – opieka nad dziećmi do lat 3 w prowadzonym klubie dziecięcym.

Na rok 2024 zaplanowano przebudowę budynku szkoły podstawowej im. J. Pawła II w Adamówce, Adamówka 25 (budynek obecnych dwóch oddziałów przedszkolnych) pod działalność Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Adamówce o dobudowanie budynku o powierzchni używkowej 131,664 m., w tym hol o pow. 33,264 m, dwa kantorki (szatnia oraz pomieszczenie na nocniki) o łącznej pow. 26,4 m oraz sala przeznaczona na zbiorowy pobyt min. 14 dzieci o pow. 72 m. pow. (wstępny autorski projekt w załączeniu – klub dziecięcy oznaczony kolorem różowym) oraz zakup niezbędnego wyposażenia (zdjęcia).

 

Łączny koszt inwestycji to: 617 543,64 zł, w tym 569 807,01 zł  (92,27%) środki z Krajowego Panu Odbudowy oraz 47 736,63 zł (7,73%) środki własne niezbędne do sfinansowania części kwoty podatku VAT. Ponadto na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Adamówce przez okres 36 m-cy otrzymano środki z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego w wysokości 421 344,00 zł, tj. 35 112,00 zł na kwartał. Ponadto rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego będą mogli korzystać z instrumentu wsparcia dofinansowania pobytu dziecka w klubie dziecięcym w ramach Programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROPONOWANEJ FORMIE WSPARCIA:

Czym jest klub dziecięcy?

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwa jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30.

Główne zadania żłobka i klubu dziecięcego:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Więcej materiałów na stronie: www.gov.pl

Udostępnij: