Dokumenty do pobrania

1. Centrum Usług Społecznych – raport z badań diagnostycznych

2. Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” – 19.05.2021 wraz z załącznikiem

3. Program Usług Społeczny w Gminie Adamówka realizowany w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Regulamin korzystania z usług społecznych oferowanych w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka realizowanych w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” wraz z załącznikami

 

Skip to content