Informacja w sprawie staży zawodowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Młodzi na start – II edycja”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce poprzez współpracę z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szarych Szeregów 5, pomógł 7 osobom do 29 roku życia rozpocząć od lipca br. pięciomiesięczne staże zawodowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Młodzi na start – II edycja”, nr Projektu POWR.01.02.01-18-0129/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://mlodzinastart.rze.pl/

Kolejny nabór – październik 2020 r.

Udostępnij: