Informacja w sprawie staży zawodowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Aktywni od zaraz!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce poprzez współpracę z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szarych Szeregów 5, pomógł 17 osobom z terenu Gminy Adamówka rozpocząć od 1 lipca 2020 r. sześciomiesięczne staże zawodowe w ramach projektu „Aktywni od zaraz!”, nr RPPK.07.01.00-18-0110/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://lepszapraca.rze.pl/

Udostępnij: