Warsztaty ekonomiczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019

GOPS w Adamówce

informuje, że w dniu

28 lipca  2020 r. w godz.   9:00 – 11:00
28 lipca  2020 r. w godz.  11:00 – 13:00
28 lipca  2020 r. w godz.  13:00 – 15:00

w Urzędzie Gminy w Adamówce

odbędą się

warsztaty ekonomiczne

jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w czasie warsztatów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Udostępnij: