Informacja w sprawie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce informuje, że po 20 lipca 2020 r. można pobierać wnioski w wersji papierowej i składać od dnia 1 sierpnia 2020 r. w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej:

– o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
– o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
– o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
– o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” 300+

Od dnia 01 lipca 2020 roku powyższe wnioski można składać w wersji elektronicznej.


Przypominamy!

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na podstawie wydanych informacji obowiązuje do 31 maja 2021 r.


Przypominamy iż należy zgłaszać każdą zmianę sytuacji rodzinnej mającą wpływ na prawo do pobierania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+, np.:

– podjęcie zatrudnienia (także za granicą);
– utratę zatrudnienia;
– zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej oraz inne.

 

Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce, pod numerem telefonu 16 622 90 01 wew. 14 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

Udostępnij: