„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

Gmina Adamówka w ramach realizacji
resortowego Programu Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze
dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 – usługi opiekuńcze
dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy w wieku
do 75 roku życia w okresie: 01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.
świadczy poprzez dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Udostępnij: