Informacja dotycząca wypłat zasiłków

Informacja dotycząca wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Szanowni Państwo przypominany, iż na podstawie wydanych decyzji wypłaty ww. świadczeń zaplanowane są od 10-go do 15-go dnia każdego miesiąca. W związku z powyższym informujemy, iż od października 2020 r. świadczenia te nie będą wpływały na Państwa konta pierwszego dnia wypłaty ale około 12 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o zrozumienie

Udostępnij: