Wsparcie dla seniora. Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Wsparcie dla seniora. Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń teraz – 22 505 11 11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce informuje, iż Gmina Adamówka przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Wspieraj Seniora”. Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu
    w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce skontaktują się z Tobą, ustalą Twoje potrzeby i przydzielą pomoc.
  3. Razem pokonamy koronawirusa!

Udostępnij: