Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce informuje, iż od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2023 r. w ramach projektu pt. Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych zapewnione zostanie wsparcie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 10 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz mających możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Realizacja ww. projektu zakłada także zatrudnienie w okresie: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2023 r. osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta (3 etaty).

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach projektu pt.: Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP w Zboiskach realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 16 622 90 01 wew. 14.

Jeżeli natomiast jesteś osobą chętną do podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej również w ramach ww. projektu zadzwoń pod nr telefonu: 16 622 90 01 wew. 17.

Udostępnij: