Nowe możliwości w zakresie składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Szanowni Państwo,

aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r., od 1 kwietnia 2021 r. wnioski można składać także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce lub poprzez złożenie wypełnionego wniosku do skrzynki na korespondencję Urzędu Gminy Adamówka – znajdującej się na parterze urzędu lub za pośrednictwem poczty polskiej.

W związku z nadal trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 indywidualnie interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku, w godz.: 10:00-13:00 w SALI nr 5 – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Adamówka (znajdującej się na parterze budynku, obok banku) – wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę. We wskazanym terminie można również pobrać wniosek o ww. świadczenie.

 Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 622 90 01 wew. 14

Przypominamy, iż obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31 maja 2021 r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021 r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie 500+ po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze:

Udostępnij: