Kampania społeczna – Praca przez cały rok

KAMPANIA SPOŁECZNA – PRACA PRZEZ CAŁY ROK – realizowana we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Przeworsku.
PRACA SEZONOWA Z EURES – Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.
Główne działania w ramach kampanii na terenie Polski realizowane będą przez sieć EURES, w ramach której działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące kampanii można znaleźć na stronie: https://eures.praca.gov.pl/
Zachęcamy do zapoznania się ze zgromadzonymi na polskiej stronie EURES informacjami o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach członkowskich:
Znajdziemy tutaj informacje m. in. na temat poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, warunków życia i pracy, podatków, zabezpieczeń społecznych czy ubezpieczeń zdrowotnych. Opracowania te obejmują najważniejsze aspekty, które dotyczą podejmowania bezpiecznego zatrudnienia za granicą. Zapoznając się z informacjami przed wyjazdem możemy uniknąć przykrych niespodzianek, które mogłyby nas spotkać.
Udostępnij: