Nowa jakość usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Adamówce – Rozpoczynamy kwalifikowanie. Dni otwarte Centrum

Szanowni Państwo, już od 24 sierpnia br. rozpoczynamy kwalifikowanie do nowych usług społecznych oferowanych w ramach Programu Usług Społecznych w Gminie Adamówka. Usługi świadczone będę bezpłatnie w ramach realizowanego projektu pt. Centrum Społecznych „Społeczna Adamówka”, Działanie 2.8, PO WER 2014-2020.

Usługi społeczne oferowane w Programie Usług Społecznych:

1. PAKIET USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH +:

1.1. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, usług zdrowotnych, opiekuńczych oraz wsparcia opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie usług społecznych:

 • asystent osoby starszej,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • opieka wytchnieniowa.

1.2. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności oraz reintegracji społeczno‐zawodowej poprzez organizację i prowadzenie w miejscowościach: Adamówka, Cieplice, Dobcza – trzech Klubów Seniora, zapewniających 15, 15 i 15 miejsc, oferujących następujące usługi społeczne:

 • poradnictwo specjalistyczne,
 • poradnictwo edukacyjne,
 • warsztaty tematyczne w zakresie rozwoju zainteresowań,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa,
 • integracja społeczna i międzypokoleniowa.

2. PAKIET USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI +:

2.1. Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej poprzez organizację i prowadzenie w miejscowościach: Adamówka, Krasne, Majdan Sieniawski – trzech Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczo – specjalistycznej, zapewniających 15, 15 i 15 miejsc, oferujących następujące usługi społeczne w ramach funkcji opiekuńczej:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania,
 • pomoc w nauce,
 • organizacja czasu wolnego,
 • zabawa i zajęcia sportowe,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,

a także w zależności od indywidualnych potrzeb – w ramach formy specjalistycznej organizacja zajęć:

 • socjoterapeutycznych,
 • terapeutycznych,
 • korekcyjnych,
 • kompensacyjnych,
 • logopedycznych,
 • terapii pedagogicznej,
 • terapii psychologicznej,
 • socjoterapii.

2.2. Opieka nad dziećmi do lat 3 poprzez usługę zabezpieczenia opieki oraz wyżywienia dzieciom od 20 tygodnia życia do 3 lat w ramach działalności Dziennego Opiekuna, zapewniającą 5 miejsc świadczenia usług.

W związku z rozpoczęciem kwalifikowania do nowych usług społecznych – świadczonych od 30 sierpnia 2021 r. – w ramach Programu Usług Społecznych w Gminie Adamówka zapraszamy mieszkańców Gminy Adamówka od 24 sierpnia 2021 r. na DNI OTWARTE CENTRUM

W załączeniu Regulamin korzystania z usług społecznych oferowanych w ramach Programu Usług Społecznych w Gminie Adamówka wraz z załącznikami.

Więcej informacji udzielą:

 • Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych – pok. 2 – parter budynku UG, nr. tel. 16 622 90 01 wew. 102 oraz:
 • Organizator Społeczności Lokalnej pok. nr 3 – parter budynku, tel. 16 622 90 01 wew. 103.

ZAPRASZAMY!

Do pobrania:

Udostępnij: