Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Adamówce (111)