Oficjalne otwarcie Centrum Usług Społecznych w Adamówce połączone z uroczystymi obchodami Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 26 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Usług Społecznych w Adamówce połączone z uroczystymi obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce zostało utworzone 1 lipca 2021 r. poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce w Centrum w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, w ramach PO WER 2014-2020; Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka, Pan Łukasz Kominko – Sekretarz Gminy Adamówka, Pan Jan Kyć – Przewodniczący Rady Gminy Adamówka, Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Jacek Kierepka – W-ce Starosta Powiatu Przeworskiego oraz Ks. Stefan Nogaj – Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza w Krasnem.

W uroczystościach wzięli ponadto udział: przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; Pani Dorota Rosińska – Jęczmienionka – Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie; Pani dr hab. Beata Szluz – Prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego;  Pan Łukasz Kawaliło – Za-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku; Pani Katarzyna Kowal – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku; Pani Sylwia Korycka – Żymuła – Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy; Pani Marzena Babiarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach; Pani Anna Krzeszowska-Gwóźdź – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu; Pani Ewa Kania – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku; Pan Józef Połeć – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce; Pani Małgorzata Leja – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim; Pan Paweł Kosior – Prezes Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej „AS”; Pani Magdalena Pich – W-ce Prezes Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej „AS”; pracownicy Urzędu Gminy Adamówka oraz organizatorzy przedsięwzięcia – pracownicy CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE.

Podczas uroczystości zaprezentowano sposoby wdrażania zmian w obszarze usług społecznych oraz wprowadzania nowych usług w Gminie Adamówka. Zaproszeni goście mieli także możliwość obejrzenia spektaklu pn. Dzień Pluszowego Misia wystawionego przez Klub Seniora w Adamówce. Podsumowaniem uroczystości były uroczyste obchody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za Waszą obecność. Dziękujemy Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej „AS” za wyśmienity poczęstunek. Dziękujemy za wszelkie skierowane do Nas dobre i ciepłe słowa. Był to dla Nas szczególny Dzień.

Udostępnij: