Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Adamówce (112)