Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Adamówce (114)