Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Adamówce (23)