Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Adamówce (24)