Świąteczne pieczenie pierników w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej

Świąteczne pieczenie pierników jako element Organizowania Społeczności Lokalnej w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Odnosząc się do tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia, w ramach działań Organizowania Społeczności Lokalnej, dnia 9.12.2021 r. zorganizowano wspólne pieczenie pierniczków przez uczestników Placówki Wsparcia Dziennego oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Adamówce.

Wspólne pieczenie pierniczków okazało się dobrym momentem na poznanie się, budowanie więzi i relacji oraz wzmacnianie integracji międzypokoleniowej.

Dziękujemy bardzo Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za cenne lekcje, rady, współprace, poświęcony czas, wymianę doświadczeń i umiejętności, a co najważniejsze za inspirację do kolejnych działań.

Udostępnij: