Zapraszamy rodziny z dziećmi z terenu gminy Adamówka do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy „RODZINNY STROIK ŚWIĄTECZNY”

KONKURS PN.: „RODZINNY STROIK ŚWIĄTECZNY”

Centrum Usług Społecznych w Adamówce ogłasza konkurs pn.: „Rodzinny stroik świąteczny”, którego celem jest podtrzymanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka. Rodzinny konkurs świąteczny to doskonała okazja do kształtowania swojej  wrażliwości, poczucia estetyki oraz rozpowszechniania twórczości plastycznej. Zorganizowanie konkursu przyczyni się ponadto do pobudzenia działań filantropijnych, zacieśniania więzi rodzinnych, empatii oraz integracji międzypokoleniowej wśród rodzin z terenu gminy Adamówka.

Wykonane prace zostaną wręczone osobom starszym, samotnym, osamotnionym z terenu gminy Adamówka. Ważnym w niniejszym przedsięwzięciu będzie także to, iż do działania na rzecz osób starszych, samotnych i osamotnionych włączone zostaną lokalnie działające koła gospodyń wiejskich, które przygotują tradycyjne poprawy wigilijne. Przygotowane potrawy wraz ze świątecznymi stroikami zostaną przed Świętami Bożego Narodzenia przekazane wskazanym osobom starszym i samotnym z terenu gminy Adamówka. Działanie przyczyni się do wzmożenia pracy zespołowej oraz integracji lokalnej, dzięki której nikt z osób starszych, samotnych i osamotnionych na terenie gminy Adamówka nie odczuje niedostatku i samotności przy Wigilijnym Stole.

Do wykonywania prac zapraszamy rodziny z dziećmi z terenu Gminy Adamówka. Technika prac dowolna (stroik tradycyjny, stroik na drewnie, stroik w szkle, stroik pierniczkowy etc.).

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz dostępnymi oświadczeniami, prosimy dostarczać od 10 do 17 grudnia 2021 r. do Pani Angeliki Krawiec – Organizatora Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych w Adamówce – pokój nr 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2021 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki.

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 622 90 01 wew.: 103.

 

Załączniki do pobrania:

Udostępnij: