Integracyjne spotkanie opłatkowe gminnych klubów seniora działających w ramach projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

16 grudnia br. w siedzibie Klubu Seniora w Dobczy odbyło się  Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Gminnych Klubów Seniora funkcjonujących na terenie gminy w ramach projektu pt.: „Centrum Usług Społecznych – Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka, Pan Łukasz Kominko – Sekretarz Gminy Adamówka, Pani Barbara Pęcak – Kierownik Urzędu Stanu- Cywilnego w Adamówce, Ks. Stefan Nogaj – Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Judy Tadeusza w Krasnem, Pan Paweł Graboń – Prezes Stowarzyszenia „In Progres”, Pani Anna Tołpa – Sołtys Wsi Dobcza, Pani Monika Nicpoń-Brzyska – Przewodnicząca Rady Osiedla w Adamówce, Pani Anna Weselak – Przedstawiciel Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie, Pani Beata Kamińska – Specjalista ds. prowadzenia warsztatów teatralnych w Gminnych Klubach Seniora, Członkowie Klubów Seniora w Adamówce, Dobczy oraz w Cieplicach wraz ze swoimi opiekunami: Panią Zofią Bieniek – Opiekunem Klubu Seniora w Cieplicach oraz Panią Karoliną Szynal – Opiekunem Klubu Seniora w Adamówce i Dobczy. Organizatorami przedsięwzięcia byli – Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Adamówce na czele z Panią dr Malwiną Misiąg – Dyrektorem Centrum.

Spotkanie Opłatkowe przebiegło w życzliwej i pełnej radości atmosferze, w brzmieniu kolęd. Uczestnicy spotkania po połamaniu się opłatkiem, zasiedli do wigilijnej wieczerzy. Kwintesencją spotkania były inscenizacje, wiersze, montaże słowno-muzyczne i piękne tradycyjne kolędy w wykonaniu Seniorów, którzy swoje uzdolnienia i pasje zaprezentowali także w Telewizji Polskiej.

Udostępnij: