6 oświadczenie osoby ubiegającej sie o pomoc żywnościową

6 oświadczenie osoby ubiegającej sie o pomoc żywnościową