Projekt Uchwały w sprawe przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Korpus Wsparcia dla Seniorów na rok 2022 w Gminie Adamówka — kopia

Projekt Uchwały w sprawe przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Korpus Wsparcia dla Seniorów na rok 2022 w Gminie Adamówka — kopia