Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Adamówka w sprawie przyjęcia Gm. Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Adamówka w sprawie przyjęcia Gm. Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022