Certyfikowany kurs komputerowy w Pawłowej

W ramach założeń wynikających z jesiennego spotkania Organizatora Społeczności Lokalnej ze społecznością lokalną w Pawłowej,  udało się osiągnąć jeden z zamierzonych celów jakim było zorganizowanie kursu komputerowego.

Dnia 15.03.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłowej tutejsza lokalna społeczność rozpoczęła bezpłatny certyfikowany kurs komputerowy organizowany przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce we współpracy z Centrum Promocji Biznesu – Paweł Zając, w ramach projektu pt.: „Kompetencje cyfrowe dla wszystkich – Edycja II” współfinansowanego z EFS, RPO WP 2014-2020.

Życzymy uczestnikom kursu udanej nauki oraz owocnej współpracy!

Udostępnij: