„Barwy świąteczne od juniora do seniora” – zapraszamy na warsztaty!

„Barwy świąteczne od juniora do seniora” – zapraszamy na warsztaty!

– działanie z zakresu organizowania społeczności lokalnej w ramach projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Działania 2.8, PO WER 2014-2020.

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi Centrum Usług Społecznych w Adamówce serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych wykonywanych techniką decoupage. W warsztatach mogą wziąć udział seniorzy (60 lat i więcej) i dzieci (7 lat i więcej) z terenu gminy Adamówka, niemniej jednak zachęcamy, aby w zajęciach wzięli udział dziadkowie z wnukami w celu wzmacniania rodzinnej integracji międzypokoleniowej.

Warsztaty będą miały na celu poznawanie i kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz wzmacnianie międzypokoleniowych więzi poprzez wspólne spędzanie czasu seniorów i dzieci. Organizowane zajęcia przyczynią się do kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na zrozumieniu i pomocy drugiemu człowiekowi oraz pogłębianiu więzi z rodziną, a także budowaniu pozytywnego kontaktu. Na zajęciach warsztatowych osoby starsze podzielą się swoim doświadczeniem życiowym, wytrwałością w działaniu, wrażliwością na świat i ludzi, natomiast dzieci na pewno zaprezentują się otwartością i kreatywnością. Bliskie relacje ze starszymi osobami sprawiają, że dzieci przestają odczuwać napięcie, strach i niepewność, ponadto dzięki obecności dzieci w zajęciach seniorzy odzyskują radość i energię, ich potrzeby wzajemne się uzupełniają, mogą być dla siebie pomocą i towarzystwem. Warto podkreślić, iż działania te mają cenny udział w edukacji międzypokoleniowej, czyli wzajemnym uczeniu się, uczeniu się poprzez kontakty i relacje międzypokoleniowe. Współdziałanie osób starszych i dzieci daje bowiem satysfakcje z podejmowanych podczas zajęć działań, a także służy nabywaniu nowej wiedzy, umiejętności
i zdobywania doświadczenia.

Warsztaty odbędą się dnia 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 14.30 w Placówce Wsparcia Dziennego w Adamówce.

Zapisy na warsztaty oraz wszelkie informacje można uzyskać u Organizatora Społeczności Lokalnej – Pani Angeliki Krawiec – pokój nr 3 – Centrum Usług Społecznych w Adamówce bądź pod nr tel.: 16 622 90 01  wew. 103.

Zachęcamy do zapisów !!!


Załączniki do pobrania:

Udostępnij: