„Dzień Sąsiada” w ramach organizowania społeczności lokalnej

Wydarzenie „Dzień Sąsiada”  jako element Organizowania Społeczności Lokalnej w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniach 5 i 6 maja br. w ramach organizowania społeczności lokalnej Centrum Usług  Społecznych w Adamówce wraz z Liderami Społecznymi zorganizowało „Dzień Sąsiada” w trzech osiedlach na terenie gminy Adamówka tj.: osada Izabelin, osiedle Dobcza i osiedle Adamówka.

Zorganizowany „Dzień Sąsiada” był dobrą okazją, aby spotkać się „pod blokiem”, zapoczątkować przyjazne relacje pomiędzy sąsiadami, uśmiechnąć się do sąsiada czy sąsiadki, powiedzieć „dzień dobry”, wspólnie zastanowić, co możemy zrobić na rzecz naszego osiedla.

Mamy również nadzieję, iż zorganizowane przedsięwzięcie rozbudziło wrażliwość i empatię na drugiego człowieka oraz rozwój pomocy sąsiedzkiej; jak również dało bodziec do działania, a w konsekwencji przyczyni się do organizowania kolejnych inicjatyw sąsiedzkich, aby Nasza okolica była ładniejsza, przyjazna i bardziej funkcjonalna.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały aktywny udział w zorganizowaniu pierwszego „Dnia Sąsiada” na terenie naszej Gminy, a ponadto chcielibyśmy wyróżnić osiedle Dobcza za wspaniałą organizację, gratulujemy!

Udostępnij: