Klub Seniora z Adamówki z wizytą w Dziennym Domu Pomocy „Ciepliczanka”

26 maja br. uczestników Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka” funkcjonującego w ramach projektu pn.: Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka, realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.3 – ze sztuką teatralną odwiedzili członkowie Klubu Seniora w Adamówce funkcjonującego w ramach projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, realizowanego w ramach PO WER 2014-2020, Działania 2.8. W spotkaniu wzięli także udział pracownicy Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Adamówce – na czele z Panią Katarzyną Jabłońską – Przewodniczącą Koła.

Uczestnicy Klubu Seniora pod opieką Pani Karoliny Szynal i Pani Beaty Kamińskiej – autora sztuki i instruktora teatralnego wystawili sztukę pn.: „Czarownice z Łyskiej Góry”, którą zaprezentują 14 czerwca br. na Przeglądzie Artystycznym (…) Seniorów z Dziennych Domów i Klubów Seniora w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu. Swoim występem zachwycili wszystkich uczestników spotkania. Również pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka” odśpiewali repertuar, z którym wybierają się na ww. przegląd. W programie spotkania nie zbrakło także wspólnych śpiewów i tańców. Każdy z uczestników spotkania znalazł coś odpowiedniego dla siebie – jednego z pensjonariuszy – Pana Ryszarda Gucmę – zapalonego szachistę odwiedził młody miłośnik gry w szachy – Mikołaj Kusy – absolwent ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku – aby w ten sposób w ramach integracji międzypokoleniowej miło spędzić czas.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Dziennym Domu  Pomocy „Ciepliczanka” zapraszamy „na herbatkę” do Kierownika Dziennego Domu Pomocy – Pana Pawła Grabonia – dostępnego również pod nr. telefonu: 539 351 111.

Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka”
Cieplice 126A
37-534 Adamówka

godz. otwarcia: 8:30 – 16:30

Udostępnij: