Wizyta studyjna w Centrum Usług Społecznych w Adamówce

6 czerwca br. przyszli Organizatorzy Społeczności Lokalnej z województwa podkarpackiego w ramach szkolenia kompetencyjnego z zakresu OLS organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” – odwiedzili Nasze Centrum Usług Społecznych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z dobrymi praktykami ‍w zakresie wdrażania usług społecznych w Gminie Adamówka z uwzględnieniem działań wspierających stanowiących uzupełnienie usług społecznych w zakresie organizowania i pobudzania aktywności społeczności lokalnej realizowanymi przez organizatora społeczności lokalnej; odwiedzili ośrodek wsparcia prowadzony w formie Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka” oraz mieli możliwość obejrzenia sztuki teatralnej pn.: „Czarownice z Łysej Góry” w wykonaniu Klubu Seniora w Adamówce.

Wizyta studyjna organizowana była we współpracy z Adamowską Spółdzielnią Socjalna „AS”.

Udostępnij: