Terapia zajęciowa” w DDP „Ciepliczanka”

18 lipca br. w DDP „Ciepliczanka” odbyło się pierwsze spotkanie z zakresu terapii zajęciowej stanowiące uzupełnienie działań opiekuńczych w prowadzonym ośrodku wsparcia. Terapia zajęciowa przebiegła pod hasłem zielarstwa w ogrodnictwie domowym. Celem realizacji wsparcia w zakresie prowadzonej terapii zajęciowej jest usprawnienie w zakresie psychicznym i fizycznym Naszych Pensjonariuszy w codziennym funkcjonowaniu, pobudzenie zaradności życiowej, nauka współżycia/ współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, pobudzenie wiary w sens życia oraz rozwój zainteresowań i pasji.

Udostępnij: