Złóż wniosek na dodatek węglowy w Centrum Usług Społecznych w Adamówce

Komu przysługuje dodatek węglowy.

  1. Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  2. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski na dodatek węglowy przyjmowane będą od 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022 r. (środa) w tradycyjnej formie papierowej – wg. miejsca zamieszkania u wskazanych poniżej pracowników Centrum Usług Społecznych w Adamówce:

ADAMÓWKA, KRASNE:

PANI KATARZYNA ZAROSA – ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ CENTRUM
I PIĘTRO BUDYNKU UG – POKÓJ NR 16 W NASTĘPUJĄCYCH GODZ.:

8:00 – 12:00 poniedziałek
8:00 – 12:00 wtorek
11:30 – 15:30 środa
8:00 – 12:00 czwartek
8:00 – 12:00 piątek

 


MAJDAN SIENIAWSKI, DOBCZA:

PANI MONIKA KULKA – STARSZY INSPEKTOR CENTRUM
I PIĘTRO BUDYNKU UG – POKÓJ NR 16 W NASTĘPUJĄCYCH GODZ.:

8:00 – 12:00 poniedziałek
8:00 – 12:00 wtorek
11:30 – 15:30 środa
8:00 – 12:00 czwartek
8:00 – 12:00 piątek

 


CIEPLICE, PAWŁOWA:

PANI DANUTA CZUPRYNA  – ASYSTENT RODZINY CENTRUM
PARTER BUDYNKU UG – POKÓJ NR 3 W NASTĘPUJĄCYCH GODZ.:

8:00 – 12:00 poniedziałek
8:00 – 12:00 wtorek
11:30 – 15:30 środa
8:00 – 12:00 czwartek
8:00 – 12:00 piątek

 

Wnioski o dodatek węglowy przyjmowane będą wyłączne we wskazanych terminach.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

 

Do pobrania:

Udostępnij: