Odnowienie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Adamówka

Odnowienie placu zabaw jako ważny element Organizowania Społeczności Lokalnej w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W sierpniu 2022 r. społeczność Osiedla Adamówka wyszła z inicjatywą odnowy placu zabaw znajdującego się na w/w osiedlu. Mieszkańcy na czele z Panią Przewodniczącą Osiedla Adamówka zmobilizowali swoje siły, określili plan pracy i postanowili zacząć działać. Prace renowacyjne obejmowały wymianę desek, które poprzez swoją eksploatację nie nadawały się już jako podłoże konstrukcji. Pomalowano elementy placu, została skoszona trawa, a cały teren został posprzątany. Do pracy włączyli się rodzice, jak i dzieci.

Odnowiony plac zabaw stanowi teraz doskonałą przestrzeń do spędzania czasu z rodziną.

Dziękujemy i gratulujemy mieszkańcom Osiedla Adamówka tak dużego zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej! 

Udostępnij: