Z działalności Klubów Seniora

Na terenie gminy Adamówka już od ponad roku funkcjonują trzy Kluby Seniora świadczące usługi z zakresu wsparcia osób starszych, niepełnoprawnych oraz reintegracji społeczno‐zawodowej w ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH+ Programu Usług Społecznych w Adamówka realizowanego w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zajęcia w ramach trzech Klubów Seniora dla trzech grup 15-sto osobowych (osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60 r. ż.,  zamieszkałe na terenie gminy Adamówka) odbywają będą 2 razy w tygodniu po 4 godz. dziennie.

Usługi społeczne realizowane w ramach działalność Klubów Seniora to przede wszystkim aktywizacja oraz integracja społeczna i międzypokoleniowa seniorów z terenu gminy Adamówka. W ramach działalności klubu prowadzone jest również poradnictwo specjalistyczne oraz edukacyjne, warsztaty tematyczne w zakresie rozwoju zainteresowań. Zajęcia prowadzone w Klubach Seniora są nade wszystko odpowiedzią na potrzeby osób starszych z terenu gminy Adamówka, które pozwalają im rozwijać swoje zainteresowania m.in. poprzez: zajęcia wokalne, taneczne, a także teatralne. Dodatkowo seniorzy wytwarzają różnorodne prace artystyczne a także mają możliwość korzystania z gimnastycznych oraz spacerów.

Ważnym wydarzeniem dla uczestników prowadzonych Klubów Seniora z ostatnich minionych tygodni były ich występy podczas Dożynek Gminnych.

Klub Seniora Adamówka zaprezentował piosenkę pt. „Hymn Seniora”, wiersz Wisławy Szymborskiej „Jak ja się czuję”  oraz zaprezentował własny układ taneczny.

Klub Seniora Cieplice zaprezentował piosenkę pt.: „Jestem sobie emerytka”, piosenkę o dożynkach oraz wykonał cudowny taniec do piosenki Kwiat jabłoni „Kto powie mi jak”.

Klub Seniora Dobcza zaprezentował piosenkę pt.: „Szła babunia”, wiersz „My chcemy na wesoło żyć”, piosenkę „Lata młodości” oraz piosenkę „Pożegnanie”.

Kluby Seniora działające na terenie gminy Adamówka są dla Naszych Seniorów miejscem, gdzie w przyjaznej atmosferze spotykają się z rówieśnikami i aktywnie spędzają czas pielęgnując przy tym swoje zdolności i zainteresowania.

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług społecznych realizowanych w ramach prowadzonych Klubów Seniora prosimy o kontakt z Panią Janiną Kimak – Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych – pokój nr 2 (parter budynku UG Adamówka) Centrum Usług Społecznych – tel. 16 622 90 01 wew. 102.

Udostępnij: