Świadczenie usług specjalistycznych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka”

Świadczenie usług specjalistycznych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka” w ramach projektu pn. Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka, w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 8.3.

Od 17 lipca 2022 r. uczestnicy Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka” korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu z zakresu aktywizacji społecznej, terapii zajęciowej, reakcji ruchowej, treningu kompetencji społecznych, wsparcia edukacyjnego oraz doradczego. Prowadzone zajęcia z zakresu terapii zajęciowej usprawniają uszkodzone czynności organizmu lub pozytywnie oddziałują na stan psychiczny uczestników. W programie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki pracy, w tym między innymi:

  • ergoterapia – terapia poprzez pracę, polega na wykonywaniu czynności manualnych (np. malarstwo, rzeźbienie, tkactwo, krawiectwo, ogrodnictwo);
  • arteterapia (biblioterapia, teatroterapia, muzykoterapia) – terapia poprzez szeroko pojętą sztukę – muzykę, książki, teatr, taniec;
  • estetoterapia – terapia poprzez kontakt z pięknym otoczeniem i przedmiotami (np. wyjścia do muzeum, spacery po lesie);
  • kinezyterapia – terapia poprzez ruch (np. gimnastyka, gry zespołowe, taniec i spacery);
  • socjoterapia – terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz zajęcia mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych;
  • zajęcia relaksacyjne – terapia wykorzystująca techniki relaksacyjne. Jej celem jest obniżenie napięcia nerwowego, złagodzenie objawów stresu, depresji, likwidacja stanów lękowych.

Ponadto uczestnicy Dziennego Domu Pomocy „Ciepliczanka” korzystają ze wsparcia instruktora rekreacji ruchowej, którego głównym celem jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej osób starszych / potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia rekreacji ruchowej nastawione są na umiarkowany wysiłek przy jednoczesnym wydatkowaniu energii przyczyniający się do poprawy wytrzymałości, zwiększenia siły i masy mięśniowej, zwiększenia gibkości i poprawy koordynacji ruchowej uczestników. Ze względu na specyfikę grupy docelowej podczas zajęć uwzględniane są ćwiczeń zalecane dla osób starszych tj. marsz, nordic walking, elementy tańca, ćwiczenia pilates, równoważne i koordynacyjne, gibkościowe, ćwiczenia sensomotoryczne.

Seniorzy mają również możliwość skorzystania z warsztatów pielęgnacyjno-kosmetycznych. Wykłady dotyczą m.in. potrzeb pielęgnacyjnych skóry, które zmieniają się wraz z wiekiem. Poznają również przepisy na maseczki, które mogą przygotować samodzielnie w domu. Każdy z Pensjonariuszy otrzymał prezent w postaci zestawu kosmetyków dopasowanych do ich potrzeb. Seniorzy poddali się masażom twarzy oraz zabiegom pielęgnacyjnym na dłonie. Panie również skorzystały z regulacji i henny brwi. Zajęcia praktyczne zapewniły Seniorom chwile relaksu. Głównymi celami warsztatów było przekazanie wiedzy teoretycznej na temat dbania o siebie oraz pokazanie w praktyce, że codzienna pielęgnacja może być przyjemnym oraz relaksującym rytuałem.

Uczestnicy DDP „Ciepliczanka” biorą również udział w zajęciach edukacyjnych: „Bezpieczna jesień życia”. Celem realizowanych zajęć jest m.in.: wzrost poczucia bezpieczeństwa osób starszych / potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez nabycie wiedzy z zakresu niebezpieczeństw, na które narażone wskazane osoby. Zajęcia prowadzone przez radcę prawnego wyjaśniają, w jaki sposób postępować, gdy pojawi się np. próba oszustwa metodą „na wnuczka”. Istnieje również możliwość przeprowadzenia prywatnej rozmowy, podczas której senior może skonsultować swoje osobiste sprawy, uzyskać fachową poradę, pomoc w sporządzeniu pisma i rozwikłaniu zawiłości przepisów prawnych. Tego typu zajęcia znacząco podnoszą poczucie bezpieczeństwa Seniorów.

W Dziennym Domu Pomocy „Ciepliczanka” odbywa się również trening kompetencji społecznych. Zajęcia mają na celu przystosowanie do życia w obecnych czasach, które zmieniają się bardzo dynamicznie. Pozwalają Seniorom poznać techniki radzenia sobie ze stresem, sposoby na jego niwelację z życia codziennego, lepsze metody na porozumienie się z najbliższymi. Na zajęciach poruszane są tematy wyjaśniające jak ważna jest komunikacja interpersonalna. Uczestnicy mają możliwość dyskusji na dany temat i przedstawienia swojego punktu widzenia. Prowadząca zajęcia pokazuje uczestnikom jak za pomocą odpowiedniej komunikacji można dojść do porozumienia i we właściwy sposób pokazać swoje intencje. W trakcie zajęć istnieje również możliwość osobistej rozmowy z pedagogiem. Stwarza to doskonałą okazję do praktycznej próby kompetencji społecznych.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Dziennym Domu  Pomocy „Ciepliczanka” prosimy o kontakt z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych , pok. nr 2 Centrum Usług Społecznych w Adamówce, te. 16 622 90 01 wew. 102.

Zapraszamy również do odwiedzenia prowadzonego Ośrodka Wsparcia:

Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka”
Cieplice 126A
37-534 Adamówka
godz. otwarcia: 8:30 – 16:30

Udostępnij: