Złóż wniosek na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

 1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

 Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Wnioski na dodatek dla gospodarstw domowych przyjmowane będą od 26 września 2022 r. (poniedziałek) w tradycyjnej formie papierowej – wg. miejsca zamieszkania u wskazanych poniżej pracowników Centrum Usług Społecznych w Adamówce:

ADAMÓWKA, KRASNE:

PANI KATARZYNA ZAROSA – ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
– I PIĘTRO BUDYNKU UG – POKÓJ NR 16 W NASTĘPUJĄCYCH GODZ.:

8:00 – 12:00 poniedziałek
8:00 – 12:00 wtorek
11:30 – 15:30 środa
8:00 – 12:00 czwartek
8:00 – 12:00 piątek

 

MAJDAN SIENIAWSKI, DOBCZA

PANI MONIKA KULKA – STARSZY INSPEKTOR CENTRUM
– I PIĘTRO BUDYNKU UG – POKÓJ NR 16 W NASTĘPUJĄCYCH GODZ.:

8:00 – 12:00 poniedziałek
8:00 – 12:00 wtorek
11:30 – 15:30 środa
8:00 – 12:00 czwartek
8:00 – 12:00 piątek

 

CIEPLICE, PAWŁOWA:

PANI DANUTA CZUPRYNA  – ASYSTENT RODZINY CENTRUM
– PARTER BUDYNKU UG – POKÓJ NR 3 W NASTĘPUJĄCYCH GODZ.:

8:00 – 12:00 poniedziałek
8:00 – 12:00 wtorek
11:30 – 15:30 środa
8:00 – 12:00 czwartek
8:00 – 12:00 piątek

 

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych przyjmowane będą wyłączne we wskazanych terminach.


Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Do pobrania:

Udostępnij: