Warsztaty pn.: „Bezludna wyspa – ucieczka z sieci”

W dniach 11-15 lipca oraz 18-22 lipca 2022 r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży pn.: „Bezludna wyspa – ucieczka z sieci” w ramach prowadzonej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Adamówce.

Warsztaty sfinansowane zostały ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmującego prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzone były od poniedziałku do piątku w godz.: 11:00 – 15:00, a ich realizatorem było Stowarzyszenie „In Progres”.

Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych, przy jednoczesnym uświadomieniu od czego można się uzależnić i jakie są tego konsekwencje. Istotnym elementem było przeciwdziałanie uzależnieniom od social mediów, ukazanie jak negatywnie mogą wpływać na życie młodych osób oraz przestrzeganie przed niebezpieczeństwami napotkanymi w sieci. Dodatkowo warsztaty miały za zadanie ukazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz pozwolić na zacieśnienie więzi między uczestnikami i wzajemną integracje.

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Udostępnij: