Seniorzy dzieciom

Pokazy artystyczne Klubu Seniora w Adamówce działającego w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

27 października 2022 r. w ramach swojej działalności grupa teatralna „Młodzi inaczej” z Klubu Seniora w Adamówce przygotowała dla dzieci z klas 1-3 SP im. J. Pawła II w Adamówce przedstawienie pn.: „Czarownice z Łysej Góry”. Seniorzy swoim występem chcieli ukazać młodemu pokoleniu, że wiek senioralny nie stanowi żadnej przeszkody, aby spełniać się i realizować na nowo. Spektakl spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony szkolnej publiczności.

25 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia grupa teatralna „Młodzi inaczej” z Klubu Seniora w Adamówce przygotowała dla dzieci z oddziałów 3, 4 i 5 latków niespodziankę. Była to część artystyczna złożona z wierszy, piosenek inscenizacji i tańców. Dzieci z zachwytem obejrzały przedstawienie, a na koniec wzięły udział we wspólnym tańcu. Zarówno Seniorzy, jak i dzieci byli bardzo zadowoleni i wzruszeni międzypokoleniową integracją. To był dzień, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich zebranych. Dziękujemy Paniom wychowawczyniom za umożliwienie występu oraz ogromną życzliwość.

Udostępnij: