Podsumowanie charytatywnych kiermaszy ciast dla Poli Matuszek

Charytatywne kiermasze ciast dla Poli Matuszek jako element Organizowania Społeczności Lokalnej w ramach realizowanego projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniach 20 i 27 listopada 2022 r. w ramach organizowania społeczności lokalnej odbyły się charytatywne kiermasze ciast dla 10 – miesięcznej Poli Matuszek cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni. Celem wydarzenia była zbiórka pieniędzy, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie nierefundowanej terapii genowej.

Pierwsze kiermasze ciast miały miejsce w dniu 20 listopada 2022 r. pod kościołami pw. Matki Bożej Królowej Rodziny w Adamówce oraz pw. Św. Judy Tadeusza
w Krasnem, gdzie udało nam się zebrać kwotę – 11 000,00 zł.

Następnie w dniu 27 listopada 2022 r. odbyły się kolejne kiermasze ciast pod kościołami: pw. Św. Mikołaja Biskupa w Majdanie Sieniawskim, pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Cieplicach, pw. Św. Michała Archanioła w Dąbrowicy oraz pw. Św. Stanisława Biskupa w Kolonii Polskiej.

Podczas Naszej charytatywnej akcji w Majdanie Sieniawskim zebraliśmy kwotę – 11 432,00 zł, zaś w miejscowości Cieplice wraz z sąsiadującymi parafiami – 7 578,00 zł, co stanowi łączną kwotę – 19 010, 00 zł.

Mając na uwadze powyższe zestawienie możemy pochwalić się łączną kwotą wynoszącą 30 010,00 zł, która została przekazana rodzicom Poli Matuszek.

Wskazana akcja ukazała potencjał tkwiący w społeczności lokalnej, który przejawił się w dobroczynności mieszkańców oraz chęci świadczenia działalności charytatywnych na rzecz innych.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w Naszą akcję.

Szczególne podziękowania kierujemy do: Pani Moniki Nicpoń – Brzyskiej – Przewodniczącej Rady Osiedla Adamówka, Pani Zofii Bieniek – Opiekuna Klubu Seniora w Cieplicach, Koła Gospodyń Wiejskich w Adamówce na czele z Panią Katarzyną Jabłońską – Przewodniczącą KGW w Adamówce, Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie Sieniawskim na czele z Panią Anną Łopuch – Przewodniczącą KGW
w Majdanie Sieniawskim, Koła Gospodyń Wiejskich w Krasnem na czele z Panią Ewą Szynal – Przewodniczącą KGW w Krasnem, Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowej na czele z Panią Anną Lachawiec – Przewodniczącą KGW w Pawłowej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Dobczy na czele z Panią Anną Tołpą –  Przewodniczącą KGW w Dobczy.

Udostępnij: